ZOZOテクノロジーズ

ZOZOグループのサービス運用・技術開発部門となる企業、株式会社ZOZOテクノロジーズのオウンドメディアです。エンジニア・デザイナー・アナリストなど制作に携わる全ての技術者が集結しています。 【ZOZOテクノロジーズ公式サイト】https://tech.zozo.com/